stowarzyszenie badań kamiennych kręgów

Leśno

Kurhany, kamienny krąg ze stelą

Dość rozległy zespół kurhanów, niektórych obwiedzionych wieńcami kamiennymi, czasem z kamieniami na szczycie, oraz płaskich grobów zaznaczonych jedynie kręgami-wieńcami z mniejszych kamieni. Różne części cmentarzyska mają własny charakter, nastrój i przyrodę. Dominującą konstrukcją jest znaczny kurhan u wejścia na cmentarzysko, otoczony kamiennym kręgiem i zwieńczony menhirem. Dalej napotyka się skromniejsze, trawiaste kurhany po lewej w lewo od ścieżki, dalej po prawej następne kurhany (i płaski grobowiec) o innym jakby charakterze, niektóre porosłe krzewami (pyszne jeżyny, ale pamiętajcie podzielić się z Przodkami) i – pozostawione na widoku przez archeologów - trzy kamienne skrzynie popielnicowe. Jeszcze dalej, przez zarośla, wchodzi się na część otwartą, zdominowana przez płaskie grobowce.

Miejsce bardzo ciekawe, o silnej, przyjaznej i zróżnicowanej atmosferze. Jest rezerwatem archeologicznym, świetnie zagospodarowanym przez archeologów z Uniwersytetu Łódzkiego. Ustawione są ciekawe tablice informacyjne z opisami i rysunkami, trochę już niestety nadgryzione zębem czasu. Jako ciekawostka, jest to jedno z niewielu miejsc w Polsce gdzie znaleziono starożytności egipskie: do grobu nr 29 włożono m.in. skarabeusza.

Rezerwat leży na południe od wsi Leśno, na Zaborach. Ze wsi trzeba się udać niebieskim Szlakiem Rzeki Zbrzycy, przejezdną polną drogą, wzdłuż jeziora, a potem skręcić nieco w prawo (znaki „Do wykopalisk”).

 12.9.98

http://www.brusy.pl/lesno


 

aktualne fazy księżyca aktualności co się dzieje na naszej gwieźdźie
stat4u