stowarzyszenie badań kamiennych kręgów

Kamień (i żarna)

Może ktoś potrafi wyjaśnić przeznaczenie kamienia znajdującego się w lesie na wyniosłym wzgórzu na obrzeżu Gór Bukowych koło Szczecina.

5.jpg, 6a.jpg

Ma on śr. ok. 1,8m. Widoczny rowek i odcięta płaszczyzna są na pewno wykonane ręką ludzką. Większa część płaszczyzny ukryta jest pod ziemią. Kamień ten usytuowany jest tak, że odcięta płaszczyzna pokrywa się z kierunkiem magnetycznej północy. Koło kamienia leży kilka odłupanych jego fragmentów. Muszę dodać, że ze wzgórza na którym on się znajduje roztacza się naprawdę rozległy widok na okolicę. W tym przypadku muszę zdać się na wyobraźnię i wiedzę internautów, gdyż specjaliści (archeolodzy) nie byli w stanie mi pomóc ("brak kontekstu"). W pobliżu znajduje się inny kamień z takim wyrytym okiem.

7.jpg

Na deser dwa kamienie z rysami, również niewiadomego przeznaczenia. Pierwsza z nich może była zrobiona w neolicie, gdyż po znalezieniu tego kamienia zacząłem baczniej się rozglądać i w odległości ok. 30m natknąłem się na piękny fragment neolitycznych żaren.

NB w innych miejscach znalazłem jeszcze dwa fragmenty żaren, co może świadczyć jak gęsto tereny Pomorza Zachodniego były zaludnione w neolicie.

8.jpg, 9.jpg, a.jpg

Żarna wykonywane są twardego kamienia, najczęściej z granitu. Tutaj jest fotografia pierwszych żaren jakie znalazłem - najlepiej zachowanych, ale niestety fotografia jest nie najlepsza. Te żarna pokazałem archeologom. Wiek został określony na ok. 4 tys. lat czyli neolit.

zarna.jpg

Jest to ok. 3/4 całości. Widać wyraźną owalną granicę powierzchni na której następowało rozcieranie ziaren. Powierzchnia ta ma kształt nieckowaty. W miarę użytkowania (a mogło to trwać dziesiątki lat) kamień coraz bardziej się zużywał. Podobne żarna widziałem na zdjęciu wykopalisk z epoki minojskiej. Również całkiem niedawno takich żaren używały plemiona afrykańskie. Trzeba sobie uświadomić, że wszystkie kultury rolnicze musiały w jakiś sposób rozdrabniać ziarna zboża. Podobno archeolodzy rozróżniają czy znaleziona czaszka pochodzi od przedstawiciela ludu rolniczego od pasterskiego właśnie po stopniu starcia zębów wynikłym ze spożywania mąki zanieczyszczonej roztartym materiałem żaren. W ciągu 3 lat znalazłem cztery większe czy mniejsze fragmenty żaren, w tym jedne na Mazurach koło pod Mikołajkami. Nie miałem wtedy ze sobą aparatu, a kiedy wróciłem po roku okazało się, że droga została poszerzona a żarna przepadły. Na osłodę w zeszłym roku znalazłem coś co wygląda jak zaczątek żaren - mam nadzieję, że zauważysz okrągłe wgłębienie. Kamień ten znajduje się w odległości ok. 1,5 km od stanowiska neolitycznego w Krępcewie k. Stargardu.

zarna1.jpg

Jak widać można znaleźć większą i nieruchomą część żaren ale jak dotychczas nie udało mi się znaleźć tej drugiej części.


 

aktualne fazy księżyca aktualności co się dzieje na naszej gwieźdźie
stat4u