stowarzyszenie badań kamiennych kręgów

Województwo warmińsko-mazurskie

Koniecwałd (Pomezania) W --->>>

Nowa Wieś (Pomezania) W --->>>

Miloradz k/Malborka --->>>

Piorkowo-Zaporowo (k. Chruściela, Warmia) D --->>>

Tarczyny (k. Lidzbarka, Sasinia) W --->>>

Gródki (k. Działdowa, Sasinia) W --->>>

Jezioro Jaczno W --->>>

Jeziora Szurpilskie W --->>>

Dzierwany W --->>>

Suwałki-Szwajcaria (Jaćwież) W --->>>

Benowo (k. Białej Góry, Pomezania)
Kurhany są podobno na terenie tutejszego leœnictwa, ale informacja jest niepewna. Na Wzgórzach Benowskich – „szwedzkie szańce”.

Stążki (k. Dzierzgonia, Pomezania) D
Grodzisko
W: F. Mamuszka, Sztum i Ziemia Sztumska, Gdańsk 1985

Święty Gaj (k. Dzierzgonia , Pomezania) O
Grodzisko pomezańskie Cholin.

Babięta Małe (k. Susza, Pomezania) O
Kurhany kultury ceramiki sznurkowej (sprzed ok. 5 tys. lat) w lesie, porośnięte drzewami..
http://priv4.onet.pl/ols/paguns/historia/03.htm

Wieprz, Łanioch (nad Jeziorakiem, Pomezania) O
Kurhany (kultury pucharów zachodniobałtyjskich?)

Sarnówek (nad Jeziorakiem, k. Iławy) O
Kurhany (z przełomu er?)

Weklice (k. Elbląga, Pomezania) D
2 grodziska i kurhan Pogezan z XII-XIII w.
W: Badania archeologiczne w województwie elbląskim 1980-1983, Malbork 1987

Wysoczyzna Elbląska (Pomezania/Warmia) D
Koło Lisich Jarów jest kurhan i wały. W wielu miejscach Wysoczyzny są też wały, grodziska i inne magiczne miejsca o bardzo magicznych nazwach.

Święty Kamień k. Fromborka (Warmia) D
Głaz ofiarny, na którym podobno składano ofiary w intencji rybaków; ma ok. 14 m w obwodzie i wynurzony jest na ok. 1 m ponad wody Zalewu Wiœlanego, jakieœ 30 m od brzegu.

Rusy (Rusiny) Warminsko-Mazurskie
Kurhany "zachodniobałtyjskie"

Lidzbark Warmiński ´
Kurhan
W: Rocznik Olsztyński 2, 81

Workiejmy (k. Lidzbarka Warmińskiego)
Był tu kurhan „łużycki” z nasypem ziemnym i brukiem, z setkami popielnic.

Bogatyńskie-Sportyny (k. Ornety, Pomezania) PAPP
Kurhany

Stolno-Głodówko (k. Ornety, Pomezania) PAPP
5 kurhanów kultur łużyckiej i kurhanów zachodniobałtyjskich
W: A Waluœ, B. Kowalewska: Kurhan I i II z cmentarzyska w Stolnie..., Warszawa 1999
Rocznik Olsztyński 12/13, 129

Dziadyk (k. Ostródy, Sasinia) PAPP
Kurhan

Tymawka (k. Ostródy, Sasinia) ´
„Kręgi kamienne” nad jeziorem

Wilkowo (k. Ostródy, Sasinia)
„Kręgi kamienne”

Szczupliny (k. Rybna, Sasinia) O
Kurhany

Rumian (k. Rybna, Sasinia) W
Grodzisko
Jakże majestatyczne ukazuje się zza wzgórza na rozstaju dróg! Stoi wœród pól uprawnych, w większoœci porosłe wysoką trawą, można więc w pełnej okazałoœci podziwiać jego zgrabny kadłub. Z bliska skojarzenie ze statkiem wzmocnione jest dodatkowo niezbyt wyraŸną linią dolnego wału (może pozostałoœcią szańca u podstawy nasypu), przechodzącego w północnej, „dziobowej” częœci w stromo zadarty forpik, którego przeznaczenia trudno mi się domyœlić. To co widać wewnątrz wałów, niepokojąco przypomina grodzisko w Tarczynach. Miejsca jest tu co prawda znacznie więcej i dosyć, ale majdan jest jakiœ taki pagórkowato-zapadliskowy, trochę dziwny. Obronnoœć grodziska od strony wschodniej też wydała mi się trochę wątpliwa, skoro przeciwległa skarpa dolinki tutejszego strumienia dorównuje wysokoœcią wałom.
Grodzisko łatwo znaleŸć między Rumianem a Gutowem, za rozstajem szos do Lubawy.
24.6.00

Księży Dwór (k. Działdowa, Sasinia), Miłuki (k. Biskupca, Galindia) PAPP
Kurhan

Olsztyn (Galindia) O
Na dziedzińcu zamkowym stoją 3 "kamienne baby" - pruskie rzeŸby kultowe ustawiana przy pochowku, prawdopodobnie posągi bóstw albo inne postaci. Podobne są w pobliskim Barczewie, na drodze z Barcian do Bartoszyc, koło Kętrzyna i Susza. Do 1939 r. Niemcy opisali 18 takich 'bab' na terenie Prus Wschodnich, teraz jest ich nieco mniej.

Redykajny (k. Olsztyna, Galindia)
Odkryto tu kurhan z ok. II w. p.n.e.

Bartąg (k. Olsztyna, Galindia)
„Kręgi kamienne”

Olsztynek
„Kręgi kamienne” i kurhan

Kunki (k. Olsztynka, Sasinia) ´
„Kręgi kamienne”

Świerkocin (k. Olsztynka, Sasinia) O
Nasypy i ciągi kamienne kultury „łuzyckiej” (wykopaliska UW).

Pielgrzymowo (k. Nidzicy, Galindia)
3 kurhany kultury wielbarskiej, bruki i „kręgi” kamienne, menhiry.

Bartki, Ważyny (k. Nidzicy, Galindia)
„Krąg kamienny”

Niedanowo (k. Nidzicy, Galindia) ´
Kilkanaœcie „kręgów kamiennych”

Giżycko (Galindia) W
Nad Niegocinem jest tu œwięte wzgórze Prusów, na którym poniósł œmierć Brunon z Kwerfurtu. Z niewysokiego wzniesienia z charakterystycznym placem na szczycie roztacza się wspaniały widok na jezioro i całą okolicę. Szczególnie polecam odwiedziny w lecie, w wietrzny dzień z kłębiastymi chmurami. Trafić tu łatwo niebieskim szlakiem albo pytając o „Krzyż Brunona”. Można też podpłynąć od jeziora – krzyż widać z daleka.
16.8.99

Szczepkowo-Zalesie (k. Nidzicy, Galindia) ´
Bruki i „kręgi” kamienne

Wierzbowo (k. Nidzicy, Galindia)
Był tu grobowiec z obstawą kamienną kultury amfor kulistych.

Biesowo (k. Biskupca, Galindia) PAPP
Kurhan
W: Rocznik Olsztyński 12/13, 71

Rybno (k. Biskupca, Galindia) D
Kurhan
W: Rocznik Olsztyński 12/13, 259
PAPP

Stanclewo (k. Biskupca, Galindia) O
Grodzisko wczesnoœredniowieczne

Tejstymy (k. Biskupca, Galindia)  
Kurhan
W: Rocznik Olsztyński 12/13, 105

Węgielsztyn (k. Wegorzewa, Galindia) O
Pruskie grodzisko we wsi

Jez. Orzysz (Galindia) O
Kurhany bałtyjskie nad jeziorem k. Kamieńskich i grodzisko z V-I w p.n.e. w Ostrowiu.

Dybowo (Poj. Ełckie, Galindia) O
Kurhan w pobliżu Jez. Stopka

Ostrykół (k. Ełku, Galindia) D
Grodzisko „Stary Szaniec”.

Szeligi (k. Ełku, Jaćwież) D
Grodzisko (tzw. „Gród”)

Wierzbowo (Poj. Ełckie, Jaćwież) D
Był tu grobowiec z obstawą kamienną kultury amfor kulistych.

Gołdap (Puszcza Romincka, Nadrowia) O
Grodzisko pruskie na Pięknej Górze.
http://www.perkuns.slavinet.org/wiesci/07.htm
http://www.goldap.com/galeria.html

Orliniec (Puszcza Romincka, Nadrowia) O
Domniemana piłokalnia przy szlaku E 11.

Suwalski Park Krajobrazowy(Jaćwież):
Suwalski Park Krajobrazowy jest wymarzoną krainą dla miłoœników kamieni i kurhanów. Pełen jest wzgórz o naturalnym, archetypowym kształcie kurhanowym (piersi lub brzemienny brzuch Matki Ziemi) i głazów, skupionych nieraz w niesamowite głazowiska, które musiały być jedną z inspiracji dla budowniczych starożytnych konstrukcji kamiennych. Są tu też współczesne usypiska kamienne odtwarzające w uderzający sposób starożytną konstrukcję kurhanową i stare ewangelickie cmentarze otoczone kamiennym murem, zbudowanym dokładnie tak jak robiono to w dawnych, dawnych czasach...
Do Jeleniewa, Turtula, Sidorówki i Smolnik, gdzie zaczynają się szlaki, kursują autobusy z Suwałk.

Wodziłki W
Kurhan
Na Uroczysku Wodziłki, przy żółtym szlaku turystycznym natknąłem się na kopiec kamienny identyczny jak te nad Jez. Jaczno. Jest po lewej od szlaku, przy pierwszym rozwidleniu dróg poniżej Głazowiska Rutka, tam gdzie szlak skręca w prawo ku Jeziorom Szurpilskim.
9.8.01

Bachanowo
Odnaleziono tu resztki nasypów kamiennych 2 kurhanów, niedaleko zielonej ścieżki dydaktycznej do Błaskowizny.
W: Szkice prehistoryczne. Źródła – metody – interpretacje, Toruń 1998

Szeszupka W
2 kurhany

Błaskowizna, Kleszówek, Sidory
kurhany w pobliżu wsi

Jeleniewo
9 kurhanów

Sudawskie (k. Wiżajn, Jaćwież) W
Grodzisko
Na tutejszym stożkowatym wzgórzu Gulberek, o którym opowiadają podobne legendy co o szurpilskiej Górze Koœcielnej, było podobno jaćwieskie grodzisko. Wzgórze jest doœć wyniosłe, ale tak dokładnie zaroœnięte, że nie tylko z niego, ale i na nim samym trudno cokolwiek zobaczyć.
Inną osobliwoœcią wsi jest Szweda Mogiła, położona po drugiej stronie drogi, nieco dalej na płn. Nieduża prostokątna przestrzeń, wydzielona rowem i ziemnym wałem, nie przypomina mi nic znajomego, a ludzie już nie pamiętają czym kiedyœ była (chyba nie ewangelickim cmentarzem, zważywszy wielkoœć i nazwę). Tuż obok, na niedużym wzgórku leży spory kamień, który bardzo by okazale wyglądał, gdyby go postawić...
10.8.01

Romanowce (Poj. Suwalskie, Jaćwież) O
Piłokalnia

Suwałki-Krzywólka (Jaćwież) O
W płd.-zach. częœci są kurhany jaćwieskie z VI/VII w. n.e.
W: Wiadomoœci archeologiczne 22, 363 (?)

Osinki (k. Suwałk, Jaćwież) D
Grodzisko na wzgórzu Zamczysko, miało niegdyœ dwie palisady i jakąœ budowlę drewnianą na szczycie – może kultową. Było tu też jaćwieskie cmentarzysko kurhanowe z II-VII w.
W: Wiadomoœci archeologiczne 27, 82 (?)
Wiadomoœci archeologiczne 29, 195 (?)
Informator archeologiczny 1967, 178
Informator archeologiczny 1968, 193 (?)

Bilwinowo (k. Suwałk, Jaćwież) O
Koło wsi jest podobno cmentarzysko kurhanowe z V-VI w. większe niż w Szwajcarii.

Żywa Woda (k. Suwałk, Jaćwież) O
Bałtyjskie (jaćwieskie) cmentarzysko kurhanowe.

Prudziszki (k. Suwałk, Jaćwież) ´
Cmentarzysko jaćwieskie przy drodze do wsi Suchodoły.

Osowa (k. Suwałk, Jaćwież) PAPP
Koło wsi, 1 km na zach. od Czarnej Hańczy, są cmentarzyska kurhanowe z III-IV w n.e. Pusta i Grędy w pobliżu Jez. Okmin i Ożewo, zwane „Pogańskimi mogiłkami” (kilkadziesiąt kurhanów).

Korkliny (k. Suwałk, Jaćwież) ´
Kurhany z IV i V w. n.e. (jaćwieskie?).

Wołownia (k. Suwałk, Jaćwież) ´
Kurhan z VI w. n.e. (jaćwieski?).

Rajgrod (Jaćwież)
Grodzisko wczesnoœredniowieczne „Zamczysko” na półwyspie Jez. Rajgrodzkiego.

Jegliniec (k. Szypliszek, Jaćwież) O
Grodzisko

Garbaś (d. woj. suwalskie, Jaćwież) O
Kurhan

Pożegów (d. woj. suwalskie) O
Kurhany "zachodniobałtyjskie”

Czarna Buchta (k. Krasnopola, Jaćwież) O
Kurhan (?)
Dwa lata temu znalazłem w tej wsi ciekawy obiekt. Wydaje mi się że jest to kurhan, choć nie wiem jakiej kultury. Miejsce to nie jest nigdzie oznaczone. Jest to kopiec 1-1,5m, na nim zaœ znajduje się kamienna œlimacznica. Kamienie są prawie zagrzebane. Ułożono je zgodnie z ruchem wskazówek zegara, od najmniejszych po największe. Odstępy między kamieniami są regularne. Najmniejsze kamienie mają około 30cm œrednicy, œrednie kamienie są dwa razy większe. Ostatni kamień jest dużo większy, to głaz narzutowy na którym można swobodnie stanąć, płaski od góry, umieszczony centralnie na szczycie kopca. W okolicy może być więcej podobnych. 9 km na zachód stamtąd jest cmentarzysko Jaćwięgów. Układ nie może być naturalny, zbyt duża regularnoœć ułożenia. Mistyfikację też raczej wykluczam: 1) kamienie są doœć duże, 2) są głęboko zagrzebane w twardej, nie przekopywanej ziemi i poroœnięte mchem (trudno je nawet zauważyć), 3) mieszkańcy nie bardzo wiedzą co to kamienne kręgi. Miejsce jest ciekawe i warto się nim zainteresować. Trzeba znaleŸć osadę Czarna Buchta nad jez. Gremzdel, a dalej iœć główną drogą na zach. Kurhan będzie z 1 km od płn. końca jeziora.

Posejnele k. Sejn (Jaćwież) PAPP
2 km od œrodka wsi Giby, na półwyspie u płn. brzegu Jez. Pomorze (przed wsią Posejnele), jest jedno z lepiej zachowanych grodzisk jaćwieskich (zwana „piłokalnią”, co po litewsku znaczy „góra, grodzisko”).

Święte Miejsce n. Rospudą (Puszcza Augustowska, Jaćwież) D
Na lewym brzegu Rospudy poniżej wsi Jaœki jest tu uroczysko – starożytne miejsce kultu. Składano tu ofiary z płótna i jadła na Œw. Jana i obmywano w Œwiętej Rzeczce (strumyku płynącym do Rospudy z Jez. Jałowa).

Necki Borek (między Białobrzegami a Nettą, k. Augustowa, Jaćwież) O
Cmentarzysko kurhanowe z III-IV w n.e.
W: Wiadomoœci archeologiczne 22, 284 (?)

Dręstwo (k. Rajgrodu, Jaćwież) O
Kurhany jaćwieskie.

Kozłówka (k. Rajgrodu, Jaćwież) ´
Kurhan kultury wielbarskiej.
 


Autorzy haseł na tej stronie:
Czarna Buchta – Łukasz Płaza (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Olsztyn - Jola Idźkowska (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), Dariusz Liszewski i Marek Sodolski

Tarczyny – Tomasz Zaborowski i Marek Sodolski

pozostałe – Marek Sodolski


 

aktualne fazy księżyca aktualności co się dzieje na naszej gwieźdźie
stat4u