stowarzyszenie badań kamiennych kręgów

Stowarzyszenie Badań Kamiennych Kręgów

Szanowni członkowie , sympatycy i goście odwiedzający naszą stronę. Po prawie dwóch latach zaistnienia naszej strony doczekaliśmy się jej nowszej mam nadzieje lepszej wersji.

Pierwszą naszą stronę uruchomiliśmy we wrześniu 2000 roku strona nasza zaistniała dzięki P. Andrzejowi Andrzejewskiemu z firmy internetowej PL-NET sympatykowi naszego stowarzyszenia. Andrzej udzielił naszemu Stowarzyszeniu wszelkiej pomocy w załatwieniu formalności związanych z rejestracją domeny i pilotował tę sprawę do momentu uzyskania domeny.

Stronę poprzednią natomiast zrobił  Amadeusz Andrzejewski syn Andrzeja wówczas licealista . Andrzejowi i Amadeuszowi składam najserdeczniejsze podziękowania w imieniu całego Stowarzyszenia

Druga edycję naszej strony wykonał Jacek Kopeć wówczas licealista, a dzisiaj już student Akademii Morskiej w Gdyni.
Jacek spędził wiele nocy w 2003 roku, z wielką pasją tworząc stronę Stowarzyszenia. Za ten wysiłek i wielki wkład pracy w realizacji tego zadania składam w imieniu całego Stowarzyszenia Jackowi serdeczne podziękowania.
Jacku Twoje dzieło żyje i działa.

Trochę historii naszego Stowarzyszenia.

Pierwsze spotkania i rozmowy odbywały się w klubie oficerskim Marynarki Wojennej " Riwiera" w Gdyni , jesienią 1997 r. prowadziła je wówczas kol. Zofia Piepiórka zajmująca się od paru lat Kamiennymi Kręgami w Odrach. Podczas wyjazdu na przesilenie zimowe do Odr, podczas przystanku w Szymbarku i wędrówki po wzgórzach Szymbarskich powstała myśl o utworzeniu Stowarzyszenia (Leciej Eugeniusz , Tomasz Hetmanek).

W styczniu 1998r zorganizowaliśmy pierwsze spotkanie ludzi którzy poznali już Kamienne Kręgi i pragnących poznać te niezwykłe tajemnicze budowle. Odbyło się w kawiarni Morskiego Instytutu Rybackiego i skupiło ludzi pragnących działać na rzecz Kamiennych Kręgów. W lutym 1998r odbyło się kolejne spotkanie gdzie , już przedstawiliśmy zebranym ludziom plan stworzenia Stowarzyszenia, został wówczas wybrany komitet założycielski w skład którego weszli Zofia Piepiórka, Eugeniusz Leciej i Tomasz Hetmanek. Do marcowego spotkania przygotowaliśmy wraz z prawnikiem statut tworzącego się Stowarzyszenia.

Podczas spotkania w marcu został zaakceptowany przez członków założycieli. Zostały skompletowane pozostałe dokumenty i przekazane kancelarii prawnej mec. Wiesława Kaweckiego z Gdyni , który złożył kompletną dokumentacje w Sądzie Rejestrowym w Gdańsku. Spotkania nadal odbywały się co miesiąc regularnie na których omawialiśmy projekty działania na bliski i dalszy czas, oraz prowadziliśmy pierwsze badania kręgów pod kątem występujących tam energii , a tym samym uczyliśmy się poznając coraz to nowe dziedziny wiedzy zawartej w Kamiennych Kręgach.

Prowadziliśmy też propagowanie tych ciekawych miejsc jednocześnie opiekując się kręgami w Węsiorach. Uczyliśmy też przybywających turystów zachowania się w tych miejscach poprzez wywieszanie opisów jak się zachowywać, co wolno , a co nie wolno , oraz map z opisem kręgów. Stowarzyszenie Badań Kamiennych Kręgów zostało zarejestrowane w Sądzie Rejestrowym 7 maja 1998 roku nr rejestru Stow. 1445. 7 czerwca 1998 w klubie Riwiera odbyło się pierwsze Walne Zebranie na którym zostały wybrane władze Stowarzyszenia.

W październiku 2001 r. Sąd Rejonowy w Gdańsku, XIV Wydział Gospodarczy KRS wpisał Stowarzyszenie Badań Kamiennych Kręgów do rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000045200. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Gdyni przy ul. Lindego 7.

W maju 2003 roku obchodziliśmy uroczyście swoje pięciolecie


 

aktualne fazy księżyca aktualności co się dzieje na naszej gwieźdźie
stat4u