stowarzyszenie badań kamiennych kręgów

Jak zachowywać się w kręgach?

Turysto !

Kręgi kamienne są miejscem mocy, miejscem świętym, zachowuj się więc proszę jak na takie miejsce przystało:

1. Nie wchodź na kurhany - uszanuj te starodawne nagrobki.

2. Nie niszcz, nie przestawiaj kamieni, nie wchodź i nie siadaj na kamieniach

3. Nie zabieraj kamieni ze sobą - podobno przynosi to nieszczęście.

4. Nie niszcz porostów pokrywających niektóre z kamieni - rosły przez wiele lat i mogą być rzadkimi okazami.

5. Nie śmieć, zabierz swoje śmieci ze sobą.

6. Nie pal ognisk w kręgach - w lesie łatwo o pożar.

7. Nie wjeżdżaj na teren kręgów samochodem.

8. Nie bądź uciążliwym gościem dla okolicznych mieszkańców i przyrody.

9. Zachowaj powagę i spokój, nie przeszkadzaj innym, którzy korzystają z energii tego miejsca.

 

 Szanowni  Państwo

Kamienne kręgi w Węsiorach są jednym z miejsc szczególnych na ziemi kaszubskiej, znanym dziś już szeroko ze swoich kamiennych zabytków, tajemniczej atmosfery i uzdrawiających energii. Archeolodzy przebadali je dokładnie i pięknie zrekonstruowali, to co przetrwało próbę wieków nad ziemią i na jej powierzchni. W święta i pogodne wolne dni przybywają tu coraz liczniej w ostatnich latach ci, których to miejsce czymś przyciągnęło: gdy trafiali tu z otwartym sercem i głową, doświadczali tego miejsca głęboko, zostawiali tu coś z siebie samych i nieraz powracali. Władze gminy Sulęczyno, doceniając ten unikalny zabytek położony na terenie gminy, dokładały starań by otoczyć go opieką i udostępnić odwiedzającym.

Tak oto, po wiekach snu i zapomnienia, kamienne kręgi w Węsiorach budzą się znowu do życia. Stowarzyszenie Badań Kamiennych Kręgów, zrzeszające ludzi, którym sprawa kamiennych kręgów leży na sercu, podjęło się dzieła przywrócenia temu miejscu jego dawnej świetności.

Z szacunku dla tych, których kości złożono onegdaj w tej kamiennej świątyni pod gołym niebem, Stowarzyszenie podjęło wysiłki, by kości te mogły ponownie spocząć w tej ziemi. Mamy nadzieję, że dzięki życzliwości archeologów będzie to możliwe w niedalekiej przyszłości. Apelujemy o pomoc w tym przedsięwzięciu do wszystkich ludzi dobrej woli.

Apelujemy też do wszystkich mieszkańców Węsior i okolic, którzy mogą wskazać kamienie pochodzące z tutejszych kręgów i kurhanów o kontakt ze Stowarzyszeniem. Chcielibyśmy żeby takie zbłąkane kamienie także mogły powrócić na swoje miejsce.

Apelujemy też do wszystkich, którzy mogą nam pomóc w rzetelnym odtworzeniu dokładnego kształtu i położenia węsierskich kręgów i kurhanów, których nie udało się odtworzyć archeologom.

To wspaniałe miejsce, rozkwitając pod naszą troskliwą opieką, darzyć będzie szczodrze, wszystkich, którzy tu zawitają, ku pożytkowi wszystkich czujących istot!

Stowarzyszenie Badań Kamiennych Kręgów w Gdyni


 

aktualne fazy księżyca aktualności co się dzieje na naszej gwieźdźie
stat4u