stowarzyszenie badań kamiennych kręgów

Suwałki-Szwajcaria (Jaćwież)

Kurhany
Na wysokiej skarpie nad pofałdowaną, podmokłą dolinką, znajduje się tu najbardziej znane z cmentarzysk kurhanowych Bałtów nazywanych dziś Proto-Jaćwingami, obecnie rezerwat archeologiczny śCmentarzysko Jaćwingówś.  Kurhanów jest podobno aż 130, o różnej średnicy ś od bardzo małych do 30-metrowych (przeciętnie ok.. 10 m). Oczywiście są kształtu kolistego, ale znalazłem jeden nieduży kurhan, który wyraśnie wyglądał na owalny. Zachowana wysokość nasypów (kamienno-ziemnych) to ok. 0,5 m, a kurhany niemal stykają się krawędziami, więc można je było łatwo przeoczyć w zaroślach. Obecnie płn. część kurhanowiska jest oczyszczona z roślinności i wyeksponowana do zwiedzania. Kurhany pozostawiono w silnie zniwelowanym stanie, ale szerokość i ilość nasypów zrobiły na mnie duże wrażenie. W jednym z kurhanów zrekonstruowano kamienny rdzeń z oczyszczonych otoczaków ś świetny pomysł, doskonale wyglądają te kamienie na tle otaczającej zieleni. Może warto by także odtworzyć choć jeden z większych nasypów w oryginalnej wysokościś

Kurhany wznoszone były podobno od III do V w. n.e. przez mieszkańców osad położonych na gruntach dzisiejszych Osinek, oddzielonych wówczas od cmentarzyska niewielkim jeziorkiem. Niektóre z grobów miały bogate wyposażenie, które obejrzeć teraz można w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie i Muzeum Okręgowym w Suwałkach. Na miejscu jest tablica informacyjna i punkt sprzedaży wydawnictw i pamiątek (w jednym z gospodarstw po drodze). W czerwcu zorganizowano tu festyn archeologiczny Szwajcaria 1999). Trafić można bez trudu zielonym szlakiem; przy drodze Suwałki-Szypliszki jest szlakowy drogowskaz.

19.8.99

http://sunsite.icm.edu.pl/home/kosiel/samochod/Suwalki.html
http://www.dowspuda.iq.pl/Galeria/krag1.htm
http://www.dowspuda.iq.pl/Galeria/krag2.htm

W: Wiadomości Archeologiczne XXV


 

aktualne fazy księżyca aktualności co się dzieje na naszej gwieźdźie
stat4u