stowarzyszenie badań kamiennych kręgów

Życzenia z okazji Yule

Z okazji Święta YULE , NARODZIN NOWEGO SŁOŃCA

składamy

wszystkim członkom i Sympatykom SBKK

MOC BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOGINI i BOGA

aby przede wszystkim Nowe SŁOŃCE Jasno Świeciło dając

ciepło błogość, radość , szczęście, obfitość plonów , pracy

Dużo dzieciątek, obyście zawsze w sercu mieli hasło

BÓG, HONOR, OJCOWIZNA , RÓD, HONOR, OJCZYZNA

obyście  nigdy nie zapominali o starszych plemienia i przodków

pomarłych , a pomocnych w codziennym trudzie życia codziennego.

Aby BOGINI MATKA nasza, BÓG OJCIEC nasz

ZAWSZE Wam BŁOGOSŁAWILI w trudzie codziennego życia.

Oby nie zabrakło wam CHLEBA i wszelakiej STRAWY

na waszym stole, oby nie zabrakło wam WODY do codziennego życia

Oby BŁOGOSŁAWIŁY wam wszystkie ŻYWIOŁY

ZIEMIA POWIETRZE OGIEŃ I WODA

,żeby wasze domostwa były wypełnione

radością i dostatkiem

PAMIĘTAJCIE abyście zawsze okazywali 

SZACUNEK i WDZIĘCZNOŚĆ

MATCE NASZEJ ZIEMI!


 

aktualne fazy księżyca aktualności co się dzieje na naszej gwieźdźie
stat4u